Professionele toegangscontrole systemen voor uw bedrijf of woning.
0314 - 641 124
slider_1
slider2
slide4

Voor de toegang tot en het gebruik van deze website (www.mntechniek.nl) van M&N Techniek gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen.
Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over M&N Techniek en haar activiteiten. De informatie wordt naar beste weten verstrekt, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken.
M&N Techniek kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie wordt door M&N Techniek geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

Auteursrecht

De website (www.mntechniek.nl) is eigendom van M&N Techniek. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen de tekst, de vormgeving, de beelden en geluiden, behoren toe aan M&N Techniek of derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan M&N Techniek.
De broncode van de website www.mntechniek.nl, inclusief de database blijft ten alle tijde eigendom van M&N Techniek en mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van M&N Techniek worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden.
De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van M&N Techniek worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

Privacy

M&N Techniek respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. De informatie die door M&N Techniek tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt door M&N Techniek aangewend voor de evaluatie en verdere ontwikkeling van deze website.
Alle verzamelde informatie met betrekking tot een bezoek aan deze website wordt anoniem geregistreerd en is niet te herleiden naar een (natuurlijk) persoon.
Indien er persoonsgebonden informatie geregistreerd wordt, zal dit uitsluitend gebeuren na expliciete toestemming van de bezoeker. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van het verzamelen van die persoonsgegevens, waaronder – doch niet uitsluitend – begrepen marketingdoeleinden.
Indien u geen informatie meer van M&N Techniek wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden door M&N Techniek een e-mail te sturen.
De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. M&N Techniek maakt op haar websites geen gebruik van cookies.
Opgemaakt te Doetinchem, augustus 2005.